hero-image

Talotuntija kertoo kiinteistön kunnon ja ennustaa tulevat remontit.

Kysy lisää!
thumbnail-picture 0:37
Talotuntija parantaa taloyhtiöiden hallitusten ja osakkaiden ymmärrystä taloyhtiön kunnosta.
thumbnail-picture 1:09
Mitä hyötyä Talotuntijasta on taloyhtiölle?
thumbnail-picture 0:59
Talotuntija on isännöitsijän ja teknisen isännöitsijän tärkeä työkalu

Neljä hyvää syytä ottaa Talotuntija käyttöön

Tieto taloyhtiön kunnosta helposti ja ymmärrettävästi.

Ennuste tulevista remonteista, jotka vaikuttavat kustannuksiin.

Ehdotus kunnossapitotarve-
selvityksestä tulevalle 5 vuodelle.

Pitkän tähtäimen suunnitelma 10 tai 20 vuodelle.

“Talotuntija on vahvistanut näkemystäni siitä, että pitkäjänteinen korjaushankkeiden suunnittelu on äärettömän tärkeää.”

Kreetta Vuorinen

Hallituksen puheenjohtaja

“Helppokäyttöinen ja miellyttävän visuaalinen työkalu kiinteistön kunnossapidon tarpeen hahmottamiseen ja tulevien korjausten jaksottamiseen.”

Sami Asujamaa

10+ Isännöinti Oy

”Talotuntija hienosti täydentää isännöitsijän työkalupakkia ja palvelun käyttö sopii Fluxion arvoihin tehdä työt tehokkaammin ja läpinäkyvämmin.”

Rauli Oikarinen

Fluxio Isännöinti Oy

Ota Taloyhtiön kunnossapito haltuun!

Tunnista taloyhtiön kunnossapidon tarpeet ajoissa, hallinnoi korjaustoimenpiteitä fiksusti ja lisää läpinäkyvyyttä toimintaan.

Talotuntija tarjoaa kattavan ja reaaliaikaisen kuvan taloyhtiön kunnosta, joka mahdollistaa kustannustehokkaat ja kestävät päätökset helposti ja vaivattomasti.

Isännöitsijä

Helpota työtäsi Talotuntijalla!

Talotuntija on digitaalinen työkalu, joka auttaa isännöitsijöitä tekemään perusteltuja ehdotuksia taloyhtiön tulevista korjauksista ja huoltotoimista. Se antaa selkeän ja ajantasaisen kuvan taloyhtiön kunnosta ja tulevista korjaustarpeista, mikä helpottaa isännöitsijän työtä ja parantaa taloyhtiön ylläpidon laatua.

Kysy lisää!

Taloyhtiön hallitus

Ota taloyhtiösi kunto haltuun ja
säästä rahaa!

Talotuntija tuo taloyhtiön hallituksen käyttöön helpon ja kustannustehokkaan tavan huolehtia taloyhtiön kunnosta. Hallitus voi seurata taloyhtiön kuntoa reaaliajassa, tehdä perusteltuja ehdotuksia yhtiökokoukselle ja ennakoida tulevia huolto- ja korjaustarpeita. Päätöksenteko on johdonmukaista, tietoon perustuvaa ja vaivatonta.

Kysy lisää!

Talotuntijan käyttöönotto on todella helppoa.

Nojaa taakse - teemme kaikki puolestasi!

Talotuntijan käyttö on helppoa

Sinun ei tarvitse olla rakennusalan asiantuntija käyttääksesi Talotuntijaa. Asiantuntijamme syöttävät kaikki tarvittavat tiedot puolestasi. Pääset heti nauttimaan visuaalisesta tiedosta taloyhtiön kunnosta ja näkemään tulevat huolto- ja korjaustarpeet.

Lisenssimaksu:
17,74 eur/kk per taloyhtiö (alv. 0 %)

Sisältää:

 • Helposti ymmärrettävä näkymä taloyhtiön kunnosta perustuen teknisiin käyttöikiin ja tehtyihin remontteihin
 • Huolto- ja kunnossapitojaksot
 • Kunnossapitotarveselvitys seuraavalle 5 vuodelle
 • Pitkän tähtäimen suunnitelma 10 tai 20 vuodelle
 • Yhteenvetonäkymä kaikista hallinnoitavista taloyhtiöistä

Usein kysytyt kysymykset

Mistä Talotuntija on saanut alkunsa?

Taloyhtiöiden isännöitsijöillä, hallituksilla ja osakkailla ei ole ollut ajantasaista tietoa taloyhtiön kunnosta. Kuntoarvio on usein tekemättä tai siinä oleva tieto on vanhentunutta. Talotuntija on tehty, jotta taloyhtiöt voisivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kunnossapidosta. Talotuntija antaa selkeän ja ajantasaisen kuvan taloyhtiön kunnosta ja tulevista korjaustarpeista.

Kenelle Talotuntijasta on hyötyä?

Talotuntijasta on hyötyä kaikille, jotka omistavat asunnon asunto-osakeyhtiöstä. Asunnot ovat aina iso investointi, josta kannattaa pitää huolta. Taloyhtiön kustannuksista hallintoa, jätehuoltoa ja lämmitystä lukuunottamatta kustannukset liittyvät taloyhtiön kunnossapitoon ja huoltoon. Taloyhtiön sijainnin jälkeen suurin hintaan vaikuttava asia on taloyhtiön kunto. Talotuntija auttaa Taloyhtiön suunnitelmallisessa kunnossapidossa, joka on edellytys sille, että taloyhtiön rakenteet ja järjestelmät huolletaan, korjataan ja uusitaan oikea-aikaisesti.

Talotuntijasta on merkittävää hyötyä sekä isännöitsijälle että taloyhtiön hallituksen jäsenille, jotka yhdessä huolehtivat siitä, että osakkailla on tarvittava tieto oman taloyhtiön kunnosta. Talotuntija auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä yhtiökokouksissa, kun tieto on esitetty ymmärrettävästi

Miten Talotuntija auttaa isännöitsijää?

Talotuntija säästää isännöitsijän työaikaa vuosittain noin 40h/isännöitsijä, kun yhtiöiden kuntoon liittyvät tiedot löytyvät keskitetysti yhdestä paikasta, kuntoarvio on aina ajan tasalla ja ehdotus kunnossapitotarpeesta tulee ohjelmasta automaattisesti. Isännöitsijä pystyy tarjoamaan asiakkailleen luotettavaa tietoa taloyhtiön kunnosta ja odotettavissa olevista korjaustarpeista. Talotuntija tekee taloyhtiön johtamisesta läpinäkyvämpää. Myös keskustelu hallituksen kanssa ja yhtiökokouksessa on koettu helpommaksi, kun taloyhtiön kunto on esitetty ymmärrettävästi.

Mitä hyötyjä taloyhtiön hallitus ja taloyhtiö saavat Talotuntijasta?

Talotuntijan tuo ymmärrettävästi esille taloyhtiön tämän hetkinen kunnon sekä odotettavissa olevat remontit, jotka vaikuttavat taloyhtiön kustannuksiin seuraavien vuosien aikana. Ohjelman auttaa taloyhtiön hallitusta tekemään perusteltuja ehdotuksia kunnossapidosta yhtiökokoukselle. Talotuntijan avulla taloyhtiö voi tehdä suunnitelmallista kunnossapitoa, joka on usein myös edellytyksenä hankkeiden rahoituksen saamiselle. Taloyhtiön tiedot pysyvät tallessa ja siirtyvät taloyhtiön mukana vaikka isännöitsijätoimisto vaihtuisi.

Kuinka paljon työaikaa isännöitsijä voi säästää Talotuntijan avulla?

Talotuntijassa tiedot taloyhtiöiden kunnosta ovat ajantasalla, yhdessä paikassa ja kunnossapitotarve saadaan ohjelmasta automaattisesti. Taloyhtiöiden hallitukset odottavat usein isännöitsijältä esitystä taloyhtiön kunnossapidosta tai kunnossapitotarveselvitys tehdään yhdessä hallituksen kanssa.

Isännöitsijä säästää arviolta vähintään 2,5h/taloyhtiö/vuosi. Mikäli isännöitsijällä on 16 taloyhtiötä isännöinnissä työaikaa säästyy vuodessa noin 40h isännöitsijää kohden.

Mihin Talotuntijassa olevat tiedot perustuvat?

Talotuntija laskee taloyhtiön rakenteiden ja järjestelmien teknisen käyttöiän rakennusvuoden, tehtyjen remonttien ja kuntotutkimusten perusteella. Talotuntijassa olevat tiedot perustuvat kiinteistön rakenteiden, rakennusosien, aluerakenteiden ja LVIA-järjestelmien ja -laitteiden keskimääräisin teknisiin käyttöikiin, tarkastus- ja huoltoväleihin sekä kunnossapitojaksoihin. Sähköosio perustuu sähköalan hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksojen määrittämisessä käytettyyn julkaisuun (ST 96.03). Rakenteiden ja järjestelmien teksteistä on vastanneet rakennusmestarit, LVI-Insinööri sekä sähköalan asiantuntija. Lukitusten tiedot ovat valmistajan ohjeistuksen mukaisesti. Talotuntijaan viedään kaikki Talotuntijalle lähetetty tieto taloyhtiöistä.

Mitä eroa on Talotuntijan raportilla perinteiseen kuntoarvioon?

Talotuntijassa olevat tiedot perustuvat kiinteistön rakenteiden, rakennusosien, aluerakenteiden ja LVIA-järjestelmien ja -laitteiden keskimääräisin teknisiin käyttöikiin, tarkastus- ja huoltoväleihin sekä kunnossapitojaksoihin. Kuntoarviot perustuvat näihin samoihin tietoihin.

Suurin ero kuntoarvion ja Talotuntijan välillä se, että kuntoarvio sisältää kohdekäynnin ja asukaskyselyn. Talotuntijan ja kuntoarvioiden ehdottamat toimenpiteet ja rakenteen tekninen käyttöikä perustuu siis tietoihin rakennusvuodesta ja tehdyistä remonteista. Mikäli rakennetta tai järjestelmää ei ole tutkittu suositellaan rakenteen tai järjestelmän tutkimista ennen hankkeeseen ryhtymistä vaikka se olisi teknisen käyttöikänsä puolesta jo päättynyt. Edellä mainittu tilanne on useinmiten sama myös kuntoarvion osalta, koska kuntoarviossa ei nähdä osaa rakenteista ja näkyville rakenteille ei tehdä tutkimusta.

Talotuntija

 • + Huomattavasti edullisempi
 • + Rakenteet kuvattu yksityiskohtaisemmin perinteiseen kuntoarvioon verrattuna
 • + Muutokset, kuten tehdyt remontit
 • + Taloyhtiön tiedot pysyvät aina ajan tasalla ja tekniset käyttöiät päivittyvät automaattisesti
 • + Saat suodatettua ainoastaan sen tiedon mitä tarvitset, esimerkiksi yksittäisen rakenteen tai kunnossapitotarpeen seuraavalle viidelle vuodelle
 • Mikäli kohteen tiedot ovat puutteelliset, Talotuntijan tiedoissa on myös puutteita. Tällöin tarvitaan rakennusalan ammattilaisen kohdekäynti.

Kuntoarvio

 • + Kuntoarvion sisältää aistinvaraisen, rakennetta rikkomattoman kohdekäynnin.
 • + Kuntoarvio sisältää usein asukaskyselyn, jossa voidaan saada tietoa esimerkiksi toimimattomasta ilmanvaihdosta.
 • Kuntoarvio on kallis, hinnat liikkuvat usein 3000-6000€ välillä taloyhtiön koosta riippuen. Kuntoarvio suositellaan tehtäväksi viiden vuoden välein, jolloin kustannus per vuosi on 10-20 kertainen Talotuntijan vuosilisenssiin verrattuna.
 • Kuntoarvio vanhenee nopeasti. Kuntoarvio toimitetaan useimmiten pdf-muodossa ja siihen ei ole mahdollista lisästä vuosien varrella tehtyjä remontteja ja tutkimuksia.
 • Kuntoarvion hyötyjä ei ole ymmärretty kaikissa taloyhtiöissä tai se koetaan liian kalliiksi, jonka vuoksi se on tekemättä tai vanha.

Ajankohtaista

Ota yhteyttä

Myynti ja
kumppanuudet

Taina Linnakylä

toimitusjohtaja

taina@talotuntija.fi
044 300 5679

Myynti ja
tekninen tuki

Tuomo Hanhivaara

rakennusmestari

tuomo@talotuntija.fi
040 039 1838

Miten saan Talotuntijan käyttöön?