Usein kysytyt kysymykset

Kysymyksiä Talotuntijasta

Mistä Talotuntija on saanut alkunsa?

Taloyhtiöiden isännöitsijöillä, hallituksilla ja osakkailla ei ole ollut ajantasaista tietoa taloyhtiön kunnosta. Kuntoarvio on usein tekemättä tai siinä oleva tieto on vanhentunutta. Talotuntija on tehty, jotta taloyhtiöt voisivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kunnossapidosta. Talotuntija antaa selkeän ja ajantasaisen kuvan taloyhtiön kunnosta ja tulevista korjaustarpeista.

Kenelle Talotuntijasta on hyötyä?

Talotuntijasta on hyötyä kaikille, jotka omistavat asunnon asunto-osakeyhtiöstä. Asunnot ovat aina iso investointi, josta kannattaa pitää huolta. Taloyhtiön kustannuksista hallintoa, jätehuoltoa ja lämmitystä lukuunottamatta kustannukset liittyvät taloyhtiön kunnossapitoon ja huoltoon. Taloyhtiön sijainnin jälkeen suurin hintaan vaikuttava asia on taloyhtiön kunto. Talotuntija auttaa Taloyhtiön suunnitelmallisessa kunnossapidossa, joka on edellytys sille, että taloyhtiön rakenteet ja järjestelmät huolletaan, korjataan ja uusitaan oikea-aikaisesti.

Talotuntijasta on merkittävää hyötyä sekä isännöitsijälle että taloyhtiön hallituksen jäsenille, jotka yhdessä huolehtivat siitä, että osakkailla on tarvittava tieto oman taloyhtiön kunnosta. Talotuntija auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä yhtiökokouksissa, kun tieto on esitetty ymmärrettävästi

Miten Talotuntija auttaa isännöitsijää?

Talotuntija säästää isännöitsijän työaikaa vuosittain noin 40h/isännöitsijä, kun yhtiöiden kuntoon liittyvät tiedot löytyvät keskitetysti yhdestä paikasta, kuntoarvio on aina ajan tasalla ja ehdotus kunnossapitotarpeesta tulee ohjelmasta automaattisesti. Isännöitsijä pystyy tarjoamaan asiakkailleen luotettavaa tietoa taloyhtiön kunnosta ja odotettavissa olevista korjaustarpeista. Talotuntija tekee taloyhtiön johtamisesta läpinäkyvämpää. Myös keskustelu hallituksen kanssa ja yhtiökokouksessa on koettu helpommaksi, kun taloyhtiön kunto on esitetty ymmärrettävästi.

Mitä hyötyjä taloyhtiön hallitus ja taloyhtiö saavat Talotuntijasta?

Talotuntijan tuo ymmärrettävästi esille taloyhtiön tämän hetkinen kunnon sekä odotettavissa olevat remontit, jotka vaikuttavat taloyhtiön kustannuksiin seuraavien vuosien aikana. Ohjelman auttaa taloyhtiön hallitusta tekemään perusteltuja ehdotuksia kunnossapidosta yhtiökokoukselle. Talotuntijan avulla taloyhtiö voi tehdä suunnitelmallista kunnossapitoa, joka on usein myös edellytyksenä hankkeiden rahoituksen saamiselle. Taloyhtiön tiedot pysyvät tallessa ja siirtyvät taloyhtiön mukana vaikka isännöitsijätoimisto vaihtuisi.

Kuinka paljon työaikaa isännöitsijä voi säästää Talotuntijan avulla?

Talotuntijassa tiedot taloyhtiöiden kunnosta ovat ajantasalla, yhdessä paikassa ja kunnossapitotarve saadaan ohjelmasta automaattisesti. Taloyhtiöiden hallitukset odottavat usein isännöitsijältä esitystä taloyhtiön kunnossapidosta tai kunnossapitotarveselvitys tehdään yhdessä hallituksen kanssa.

Isännöitsijä säästää arviolta vähintään 2,5h/taloyhtiö/vuosi. Mikäli isännöitsijällä on 16 taloyhtiötä isännöinnissä työaikaa säästyy vuodessa noin 40h isännöitsijää kohden.

Mihin Talotuntijassa olevat tiedot perustuvat?

Talotuntija laskee taloyhtiön rakenteiden ja järjestelmien teknisen käyttöiän rakennusvuoden, tehtyjen remonttien ja kuntotutkimusten perusteella. Talotuntijassa olevat tiedot perustuvat kiinteistön rakenteiden, rakennusosien, aluerakenteiden ja LVIA-järjestelmien ja -laitteiden keskimääräisin teknisiin käyttöikiin, tarkastus- ja huoltoväleihin sekä kunnossapitojaksoihin. Sähköosio perustuu sähköalan hoidon ja kunnossapidon toimenpidejaksojen määrittämisessä käytettyyn julkaisuun (ST 96.03). Rakenteiden ja järjestelmien teksteistä on vastanneet rakennusmestarit, LVI-Insinööri sekä sähköalan asiantuntija. Lukitusten tiedot ovat valmistajan ohjeistuksen mukaisesti. Talotuntijaan viedään kaikki Talotuntijalle lähetetty tieto taloyhtiöistä.

Mitä eroa on Talotuntijan raportilla perinteiseen kuntoarvioon?

Talotuntijassa olevat tiedot perustuvat kiinteistön rakenteiden, rakennusosien, aluerakenteiden ja LVIA-järjestelmien ja -laitteiden keskimääräisin teknisiin käyttöikiin, tarkastus- ja huoltoväleihin sekä kunnossapitojaksoihin. Kuntoarviot perustuvat näihin samoihin tietoihin.

Suurin ero kuntoarvion ja Talotuntijan välillä se, että kuntoarvio sisältää kohdekäynnin ja asukaskyselyn. Talotuntijan ja kuntoarvioiden ehdottamat toimenpiteet ja rakenteen tekninen käyttöikä perustuu siis tietoihin rakennusvuodesta ja tehdyistä remonteista. Mikäli rakennetta tai järjestelmää ei ole tutkittu suositellaan rakenteen tai järjestelmän tutkimista ennen hankkeeseen ryhtymistä vaikka se olisi teknisen käyttöikänsä puolesta jo päättynyt. Edellä mainittu tilanne on useinmiten sama myös kuntoarvion osalta, koska kuntoarviossa ei nähdä osaa rakenteista ja näkyville rakenteille ei tehdä tutkimusta.

Talotuntija

 • +Huomattavasti edullisempi
 • +Rakenteet kuvattu yksityiskohtaisemmin perinteiseen kuntoarvioon verrattuna
 • +Muutokset, kuten tehdyt remontit
 • +Taloyhtiön tiedot pysyvät aina ajan tasalla ja tekniset käyttöiät päivittyvät automaattisesti
 • +Saat suodatettua ainoastaan sen tiedon mitä tarvitset, esimerkiksi yksittäisen rakenteen tai kunnossapitotarpeen seuraavalle viidelle vuodelle
 • Mikäli kohteen tiedot ovat puutteelliset, Talotuntijan tiedoissa on myös puutteita. Tällöin tarvitaan rakennusalan ammattilaisen kohdekäynti.

Kuntoarvio

 • +Kuntoarvion sisältää aistinvaraisen, rakennetta rikkomattoman kohdekäynnin.
 • +Kuntoarvio sisältää usein asukaskyselyn, jossa voidaan saada tietoa esimerkiksi toimimattomasta ilmanvaihdosta.
 • Kuntoarvio on kallis, hinnat liikkuvat usein 3000-6000€ välillä taloyhtiön koosta riippuen. Kuntoarvio suositellaan tehtäväksi viiden vuoden välein, jolloin kustannus per vuosi on 10-20 kertainen Talotuntijan vuosilisenssiin verrattuna.
 • Kuntoarvio vanhenee nopeasti. Kuntoarvio toimitetaan useimmiten pdf-muodossa ja siihen ei ole mahdollista lisästä vuosien varrella tehtyjä remontteja ja tutkimuksia.
 • Kuntoarvion hyötyjä ei ole ymmärretty kaikissa taloyhtiöissä tai se koetaan liian kalliiksi, jonka vuoksi se on tekemättä tai vanha.
Miten Talotuntijan tiedoille käy kun taloyhtiö vaihtaa isännöitsijätoimistoa?

Isännöitsijätoimiston vaihtuessa Talotuntija siirretään uuden isännöitsijätoimiston alle. Taloyhtiön tiedot pysyvät tallessa. Talotuntija hoitaa siirron heti, kun olemme saaneet ilmoituksen isännöitsijätoimiston vaihtumisesta.

Miten saan Talotuntijan käyttöön?

Soita 044 30005679 tai laita viestiä taina@talotuntija.fi Esittelemme Talotuntijan etänä ja voimme tarvittaessa sopia esittelyn isännöitsijätoimistolle. Talotuntijan tiimi vie taloyhtiöiden tiedot Talotuntijaan. Isännöitsijöille pidetään käyttöönottokoulutus, jonka jälkeen palvelu on käytettävissä.

Voinko hankkia Talotuntijan yksittäiselle taloyhtiölle?

Talotuntijan voit hankkia myös yksittäiselle taloyhtiölle. Mikäli taloyhtiössä ei ole isännöitsijää ja/tai hallitus haluaa Talotuntijan muokkaustoiminnot käyttöön, tulee taloyhtiöllä olla oma domain (yhtiön/hallituksen sähköposti esim. hallitus@ogelinverso.fi). Yksittäisten taloyhtiöiden osalta veloitamme vuosilisenssin lisäksi perustamis- ja koulutusmaksun 599 € sis. alv 24 %. Palveluun kuuluu tietojen viennin lisäksi max 1h etäpalaveri /koulutus taloyhtiön hallituksen kanssa.

Onko Talotuntijasta hyötyä, jos kuntoarvio on juuri tehty?

Kuntoarviosta saamme usein kattavat tiedot taloyhtiön rakenteista. Kuntoarvion tiedot pysyvät ajan tasalla, kun ne viedään Talotuntijaan. Jatkossa tarvetta taloyhtiön kokonaisvaltaiselle kuntoarviolle ei ole, kun taloyhtiön tekniset käyttöiät sekä korjaushistoria pysyvät ajan tasalla Talotuntijan avulla. Sen sijaan voidaan keskittää resurssit yksittäisten rakenteiden kuntotutkimuksiin.

Taloyhtiön kuntoon liittyvät tiedot löytyvät yhdestä paikasta, kuntoarvio on aina ajan tasalla ja ehdotus kunnossapitotarpeesta tulee ohjelmasta automaattisesti. Talotuntijaan viedyt tiedot pysyvät tallessa vaikkaa isännöitsijä vaihtuisi.

Mitä hyötyä Talotuntijasta on?

Talotuntijan tavoitteena on tuoda ymmärrettävästi esille taloyhtiön tämän hetkinen kunto sekä odotettavissa olevat remontit, jotka vaikuttavat taloyhtiön kustannuksiin seuraavien 5-20 vuoden aikana. Ohjelman tavoitteena on auttaa isännöitsijää ja taloyhtiön hallitusta johtamaan taloyhtiön kuntoa suunnitelmallisesti. Taloyhtiön tiedot pysyvät tallessa vaikka isännöitsijä tai isännöitsijätoimisto vaihtuisi.

Mikä on kuntoarvio?

Kuntoarvio on kiinteistön tilojen, rakennusosien, taloteknisten järjestelmien ja ulkoalueiden kunnon aistinvarainen selvittäminen ja korjaustarpeiden yleispiirteinen arviointi sekä niiden raportointi. Kuntoarvio suositellaan tehtäväksi noin 5 vuoden välein.

Mikä on kuntotutkimus?

Kuntotutkimus tehdään yksittäiselle rakenteelle tai sen osalle, kun se halutaan tutkia tarkemmin. Kuntotutkimuksia voidaan tehdä esimerkiksi putkistolle, julkisivuille ja vesikatolle sekä ilmanvaihdolle.

Kysymyksiä Talotuntijan käytöstä

Mitä Talotuntijan yhteenvedossa on?

Yhteenvedosta näet yhdellä silmäyksellä taloyhtiön tämän hetkisen kunnon. Yksittäistä rakennetta tai järjestelmää, pääset tarkastelemaan syvemmin klikkaamalla tekstistä. Yhteenveto päivittyy mikäli käytät suodattimia.

Miten Talotuntijan suodattimia käytetään?

Suodattimien avulla voit tarkastella tulevia toimenpiteitä seuraavalle 5, 10 tai 20 vuodelle. Voit lisäksi järjestellä mittarit, eli rakenteet ja järjestelmät kunnon mukaan tai tarkastella ainoastaan esimerkiksi niitä mittareita, joiden tekninen käyttöikä on päättynyt (punainen). Etsi toiminto on vapaa hakukenttä, johon voit kirjoittaa esimerkiksi yksittäisen rakenteen nimen. Näkymästä saat valittua miten laajasti tiedot näkyvät ruudulla tai tulosteessa.

Mikä on Talotuntijat mittari?

Rakenteet ja järjestelmät on listattu otsikon alle “mittarit”. Jokaisessa rakenteessa ja järjestelmässä on esitetty jäljellä oleva käyttöikä ja keskimääräinen elinkaari, eli ko. rakenteelle tai järjestelmälle asetettu tekninen käyttöikä normaaleissa olosuhteissa. Rakenne tai järjestelmä saattaa siis kestää pidempään tai kulua nopeammin riippuen olosuhteista ja huollon tasosta. Mittareista löytyy lisäksi huolto ja tarkastusvälit. Mittareihin saadaan lisättyä korjaushistoria, tehdyt tutkimukset ja muut tärkeät huomiot. Tietojen päivitys onnistuu helposti.

Mitä tarkoittaa suunniteltu kestämään rakennuksen käyttöiän?

Osa rakenteista on suunniteltu kestämään rakennuksen käyttöiän verran. Näitä ovat muun muassa runko ja välipohjat. Tästä syystä em. rakenteissa ei ole mittaristoa. Rakenteiden olemassaolo on kuitenkin hyvä tiedostaa ja rakenteet tulee tarkistaa, jos epäillään vaurioita. Esimerkiksi vanhoissa taloissa välipohjat saattavat painua, jolloin ne tulee tarkastaa ja tukea tarvittaessa. Näihin rakenteisiin saat lisättyä myös huomioita ja ne nousevat kunnossapito tarpeelle sekä yhteenvetoon, jos olet klikannut huutomerkin päälle.

Mikä on Kunnossapitotarveselvitys (KTPS)?

Kunnossapitotarveselvitys on hallituksen kirjallinen selvitys yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitotarpeista seuraavan viiden vuoden ajaksi. Kunnossapitotarveselvitykseen sisällytetään toimenpiteet, jotka vaikuttavat olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Asunto- osakeyhtiölaki edellyttää, että taloyhtiön hallitus esittää kunnossapitotarveselvityksen vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Mikä on tekninen käyttöikä?

Tekninen käyttöikä tarkoittaa kyseiselle kiinteistön osalle asetettua elinkaarta. Kun tekninen käyttöikä on kulunut umpeen, rakenne, rakennusosa, järjestelmä tai laite on tarkoituksenmukaista tutkia ja tarvittaessa korvata uudella. Tekninen käyttöikä perustuu käytössä oleviin tietoihin ja kokemukseen rakenteen, rakenneosan, järjestelmän tai laitteen kestävyydestä.

Talotuntijan tekniset käyttöiät on kuvattu mittaristolla, joka ohjaa käyttäjää tutkimaan ja käynnistämään hankkeen hyvissä ajoin. Rakenteiden teknisen käyttöiän oletuksena Talotuntijassa on normaalit ympäristön ja käytön aiheuttamat olosuhteet.

Mitä tarkoittavat tarkastusväli ja huoltoväli?

Tarkastusväli on aikaväli, jonka kuluttua rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen kunto ja toimivuus tulee tarkastaa. Talotuntijassa on kirjattu rakenteiden ja järjestelmien tarkastusvälit sekä mitä tarkastus tarkoittaa ko. rakenteen tai järjestelmän osalta.

Huoltovälillä tarkoitetaan aikaväliä, jonka kuluttua rakenteelle, rakennusosalle, järjestelmälle tai laitteelle tehdään tarvittavat huoltotoimenpiteet. Talotuntijassa on kirjattu rakenteiden ja järjestelmien huoltovälit sekä mitä tarkastus tarkoittaa ko. rakenteen tai järjestelmän osalta.