Talotuntija – Tietosuojaseloste

Päivitetty: 21.1.2022

Tätä tietosuojaselostetta (”Tietosuojaseloste”) sovelletaan Talotuntija Oy:n (“Talotuntija” tai “me”) Talotuntija-palvelun tarjoamisen yhteydessä käsittelemiin henkilötietoihin sekä Talotuntijan ylläpitämillä verkkosivuilla www.talotuntija.fi (”Verkkosivut”) vierailevista käyttäjistä kerättäviin tietoihin.

Määritelmät:

Voimme päivittää tätä Tietosuojaselostetta, mikäli se on tietojen käsittelyn muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Ajantasaisen version löydät Verkkosivuilta. Emme tee olennaisia muutoksia Tietosuojaselosteeseen tai rajoita tämän Tietosuojaselosteen mukaisia rekisteröityjen oikeuksia ilman erillistä ennakkoilmoitusta.

Yhteystiedot

Nimi: Talotuntija Oy
Y-tunnus: 3205286-8
Postiosoite: c/o Wonderland, Konepajankuja 1, 00510 HELSINKI
Sähköpostiosoite: legal@talotuntija.fi

Yhteyshenkilö:
Taina Linnakylä
legal@talotuntija.fi

Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden lähteet

Palveluun rekisteröitymisen sekä Palvelun ja Verkkosivujen käytön yhteydessä keräämämme ja käsittelemämme tiedot voidaan jakaa kahteen pääryhmään: Käyttäjätietoihin sekä Analytiikkatietoihin.

Käyttäjätiedot

Saatamme kerätä ja käsitellä seuraavia Käyttäjiin liittyviä henkilötietoja:

Saamme edellä mainitut henkilötiedot Käyttäjältä itseltään.

Analytiikkatiedot

Käyttämämme tietojenkirjausjärjestelmät keräävät automaattisesti tiettyjä analytiikkatietoja (”Analytiikkatiedot”), kun vierailet Verkkosivuilla tai käytät Palvelua. Käyttäjä saattaa joskus olla tunnistettavissa Analytiikkatiedoista yksin (esim. IP-osoite) tai yhdistettynä johonkin Käyttäjätietoon. Näissä tapauksissa Analytiikkatiedot katsotaan henkilötiedoiksi soveltuvan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla ja käsittelemme tietoja henkilötietoina.

Saatamme kerätä seuraavia Analytiikkatietoja:

Evästeiden käyttö ja evästeiden estäminen

Käytämme Analytiikkatietojen keräämiseen ja säilyttämiseen evästeitä ja muita vastaavia teknologioita (jäljempänä yhdessä ”Evästeet”), kun Käyttäjä vierailee Verkkosivuilla tai Palvelussa.

Eväste on pieni, Käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa usein Verkkosivuilla vierailevien kävijöiden tunnistamisen, helpottaa Verkkosivujen, Palvelun ja niiden toimintojen käyttöä sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen Käyttäjistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan Verkkosivuja ja Palvelua, tarjoamaan tiettyjä toimintoja ja palvelemaan Käyttäjiä paremmin. Evästeet eivät vahingoita Käyttäjien laitteita tai tiedostoja.

Käyttäjät voivat estää evästeiden käytön selaimessaan tai asettaa selaimensa varoittamaan, kun evästeitä yritetään asentaa. Esimerkiksi seuraavat linkit tarjoavat informaatiota evästeasetusten muuttamisesta suosituimmissa selaimissa:

Huomaathan, että jotkin Palvelun tai Verkkosivujen osat eivät välttämättä toimi oikein, mikäli Evästeiden käyttö on estetty.

Voit halutessasi myös estää kolmansien osapuolien Evästeet sekä poistaa jo tallennetut kolmansien osapuolien Evästeet sivustomme evästebannerin kautta.

Kolmansien osapuolien Evästeet

Google Analytics

Käytämme Google Analyticsia Analytiikkatietojen ja raporttien koostamiseksi Verkkosivujemme ja Palvelun käytöstä, jotta voimme parantaa palveluitamme. Lisätietoja Google Analyticsista saat Google Analyticsin verkkosivuilta. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan.

Facebook-pikseli

Verkkosivuilla on käytössä myös Facebook Pixel -työkalu, joka saattaa asentaa Käyttäjän laitteelle Evästeen. Facebook Pixelin avulla voidaan seurata Käyttäjän toimenpiteitä sen jälkeen, kun Käyttäjä on klikannut Talotuntijan mainoksesta Facebookissa Verkkosivuille. Facebook Pixelin avulla voimme myös kohdentaa Käyttäjään mainontaa Facebookissa sekä mitata sosiaalisen median kampanjoiden tuloksia.

Voit muuttaa mainosasetuksiasi Facebookissa täällä.

Vimeo

Verkkosivuillamme on myös Vimeon sisältölaajennus, jonka avulla Palveluun toimitetaan videosisältöä. Vimeon Evästettä käytetään Verkkosivuille upotettujen videoiden näyttämiseen ja Käyttäjän asetusten määrittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Tarkoitus

Talotuntija käsittelee tämän Tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Talotuntija-palvelun ja asiakaspalvelun tarjoamiseksi (oikeudellinen peruste: sopimuksen täytäntöönpano ja oikeutettu etu)

Talotuntija käsittelee henkilötietoja tarjotakseen Palvelun Käyttäjille.

Jos olet yhteydessä asiakaspalveluumme, käytämme antamiasi tietoja vastataksemme esittämiisi kysymyksiin ja ratkaistaksemme Palvelussa kohtaamasi ongelmat.

Täyttääksemme lainmukaiset velvoitteemme (oikeudellinen peruste: lainmukaisen velvoitteen täyttäminen)

Voimme käsitellä henkilötietoja hoitaaksemme ja täyttääksemme lainmukaiset velvoitteemme. Saatamme käsitellä tietoja esimerkiksi antaaksemme tietoja toimivaltaisille viranomaisille.

Korvausvaatimusten käsittelyssä ja oikeusprosesseissa (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu)

Saatamme käsitellä henkilötietoja korvausvaatimusten käsittelyssä ja oikeusprosessien yhteydessä. Saatamme myös käsitellä henkilötietoja ehkäistäksemme Palvelun väärinkäytöksiä sekä ylläpitääksemme keräämiemme tietojen, käyttämiemme järjestelmien sekä tietoverkon tietosuojaa.

Asiakasviestintään (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu)

Talotuntija käsittelee henkilötietoja ollakseen Käyttäjiin yhteydessä Palveluun ja sen mahdollisiin muutoksiin liittyen.

Laadun parantamiseen ja trendianalyysien laatimiseen (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu)

Saatamme käyttää Palvelun käyttöäsi koskevia tietoja myös Palvelun laadun parantamiseen esimerkiksi analysoimalla muutoksia Palvelun käyttötavoissa. Käytämme näissä tarkoituksissa aina kuin mahdollista sellaista yhdistelmätietoa, josta yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa.

Varmistaaksemme sen, että palvelumme vastaavat yksittäisen Käyttäjän tarpeita, henkilötietoja voidaan käyttää myös esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyiden ja markkinatutkimusten toteuttamiseen.

Käsittelyn perusteet

Talotuntija käsittelee henkilötietoja täyttääkseen lainsäädännön mukaiset velvoitteensa sekä sopimusvelvoitteensa Käyttäjien sopimuskumppanina. Käsittelemme Käyttäjien henkilötietoja lisäksi oikeutetun etumme perusteella yritystoimintamme harjoittamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä asiakassuhteidemme hoitamiseksi. Kun päätämme käsitellä henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella, punnitsemme omia etujamme suhteessa Käyttäjän yksityisyyden suojaan.

Palvelun tai Verkkosivujen joissain osissa sinulta saatetaan pyytää suostumusta henkilötietojen käsittelyyn. Näissä tapauksissa sinulla on milloin tahansa oikeus perua aikaisemmin antamasi suostumus.

Kansainväliset tietojen siirrot Euroopan ulkopuolelle

Talotuntija säilyttää henkilötietoja ensisijaisesti Euroopan talousalueen sisällä. Me ja/tai palveluntarjoajamme voimme kuitenkin siirtää henkilötietoja tai niihin saattaa olla pääsy myös Euroopan talousalueen tai Käyttäjän kotimaan ulkopuolisissa maissa.

Huolehdimme siitä, että henkilötiedot suojataan asianmukaisella tavalla kaikissa niissä maissa, joissa niitä käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirrolle Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin palveluntarjoajiemme kanssa solmimillamme EU:n komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla taikka muilla vastaavilla järjestelyillä.

Vastaanottajat

Jaamme henkilötietoja ainoastaan organisaatiomme sisällä ja ainoastaan siten kuin on kohtuudella tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa esitettyjen käyttötarkoitusten perusteella.

Emme jaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista tilanteista ole käsillä:

Henkilötietoja toimitetaan valtuutetulle palveluntarjoajalle

Saatamme antaa henkilötietoja puolestamme käsiteltäviksi tytäryhtiöillemme tai meille palveluja tarjoaville valtuutetuille palveluntarjoajille (kuten tietojen säilytys-, IT-, myynti- ja markkinointipalveluiden tarjoajille).

Talotuntija on toteuttanut asianmukaiset sopimusoikeudelliset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen, että kolmansien osapuolten käsitellessä henkilötietoja Talotuntijan puolesta niitä käytetään ainoastaan tässä Tietosuojaselosteessa eriteltyihin tarkoituksiin ja että niitä käsitellään voimassaolevien lakien ja asetusten mukaisesti sekä antamiamme ohjeita, soveltuvia salassapitovelvollisuuksia sekä tarvittavia turvajärjestelyjä noudattaen.

Huomioithan kuitenkin, että antaessasi henkilötietoja suoraan kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi linkin kautta, sovelletaan niiden käsittelyssä tämän kolmannen osapuolen omia tietosuojakäytäntöjä.

Tietoja käytetään oikeudellisissa tarkoituksissa tai oikeusprosesseissa

Saatamme jakaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisten kolmansien osapuolten kanssa, jos uskomme, että pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttö on kohtuudella tarpeen: (i) voimassaolevien lakien sekä asetusten ja/tai tuomioistuimen antaman määräyksen täyttämiseksi; (ii) väärinkäytösten, rikosten sekä teknisten häiriöiden ja tietoturvaongelmien havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi; ja/tai (iii) voidaksemme taata Talotuntijan ja Käyttäjien turvallisuuden ja omaisuuden suojan sekä yleisen edun toteutumisen. Ilmoitamme sinulle suoraan tällaisesta tietojen käsittelystä, jos se on kyseisessä tapauksessa mahdollista.

Muut perustellut syyt

Jos Talotuntija on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, saatamme siirtää henkilötietosi prosessissa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme kuitenkin edelleen kaiken siirtämämme henkilötiedon luottamuksellisuuden. Tiedotamme erikseen kaikkia sellaisia rekisteröityjä, joiden henkilötietoja tällaisissa tilanteissa siirretään tai joiden henkilötiedot siirtyvät toisen tietosuojaselosteen alaiseksi.

Tietoja käytetään nimenomaisella suostumuksellasi

Saatamme jakaa henkilötietoja Talotuntijan ulkopuolisten kolmansien osapuolten kanssa, jos meillä on Käyttäjän nimenomainen suostumus toimia niin. Käyttäjällä on koska tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

Säilytysaika

Talotuntija ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on laissa sallittua ja tarpeellista tämän Tietosuojaselosteen mukaisten käsittelytarkoitusten vuoksi. Säilytysajan pituus riippuu henkilötietojen luonteesta ja niiden käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäisaika saattaa siten vaihdella käyttötarkoituksen mukaan.

Osa Palvelun käyttöön liittyvistä Käyttäjätiedoista poistetaan tai anonymisoidaan viimeistään kahden kuukauden kuluttua Käyttäjän käyttäjätilin poistamisesta.

Joitain tarpeellisia Käyttäjätietoja, kuten Käyttäjän viestintätietoja säilytämme kuitenkin niin kauan kuin laki sitä meiltä edellyttää tai meillä on jokin oikeutettu syy säilyttää tietoja esimerkiksi vaateiden käsittelyyn, sisäiseen raportointiin, riidanratkaisuun tai muuhun oikeustoimeen liittyvän syyn vuoksi. Kaikki Käyttäjän henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan kuitenkin 10 vuoden kuluessa käyttäjätilin poistamisesta tai Käyttäjän viimeisimmästä kontaktista kanssamme, ellei tietojen säilyttäminen pidempään ole poikkeuksellisesti tarpeen esimerkiksi oikeustoimia varten.

Analytiikkatiedot anonymisoidaan tai poistetaan viimeistään 14 kuukauden kuluttua niiden keräämisestä.

Oikeutesi

Oikeus tietojen tarkastamiseen

Sinulla on oikeus saada pääsy tai saada kopio käsittelemistämme sinua koskevista henkilötiedoista. Saatamme kieltäytyä tarjoamasta sinulle kopiota henkilötiedoistasi, jos tällainen menettely vaarantaisi muiden oikeuksia ja vapauksia.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu sinun antamaan suostumukseen, voit koska tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen.

Oikeus oikaista tietoja

Sinulla on oikeus saada tallentamamme sinua koskevat väärät tai vaillinaiset henkilötiedot korjatuiksi tai täydennetyiksi.

Oikeus tietojen poistamiseen

Voit myös pyytää meitä poistamaan kokonaan sinua koskevat henkilötiedot järjestelmistämme. Toteutamme tällaisen pyynnön, ellei meillä ole oikeudellista perustetta olla poistamatta tietoja.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus henkilökohtaisen erityistilanteen perusteella vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Me noudatamme vaatimustasi, ellei meillä ole oikeudellista perustetta toimia toisin. Vastustaessasi henkilötietojesi myöhempää käsittelyä Palvelun käyttömahdollisuudet saattavat osaltasi kaventua.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Voit vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi tietojesi poiston tai niiden oikaisun aikana ja/tai silloin, kun meillä ei ole oikeudellista perustetta tietojesi käsittelyyn. Tämäkin voi vähentää Palvelun käyttömahdollisuuksia osaltasi.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on oikeus saada kaikki henkilötietosi jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa. Tämän jälkeen sinulla on oikeus itsenäisesti siirtää kyseiset tiedot kolmannelle osapuolelle.

Miten voit käyttää oikeuksiasi

Yllämainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä ylläoleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: koko nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää henkilöllisyytesi todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia tai kohtuuttomia.

Asiakastyytyväisyyskyselyt ja markkinatutkimukset

Sinulla on oikeus vastustaa ja kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi asiakastyytyväisyyskyselyihin ja markkinatutkimukseen ottamalla yhteyttä yllä oleviin osoitteisiin tai käyttämällä viestien yhteydessä tarjottavaa viestien tilauksen peruuttamismahdollisuutta. Jos vastustat henkilötietojesi käyttämistä edellä mainittuihin tarkoituksiin, ei niitä enää käytetä tällaisiin tarkoituksiin. Huomioithan, ettemme käytä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin.

Valituksen tekeminen

Jos pidät henkilötietojen käsittelyprosessejamme voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisena, voit tehdä valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Tietoturva

Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä varotoimenpiteitä suojataksemme henkilötietoja, jotka keräämme ja käsittelemme. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat mahdollisuuksien mukaisesti esimerkiksi salaus, pseudonymisointi, palomuurit, turvalliset säilytystilat sekä järjestelmät, jotka on suojattu rajoitetuin pääsyoikeuksin. Turvatoimemme on suunniteltu takaamaan käsittelyjärjestelmiemme jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus sekä mahdollisuus tietojen palautukseen asianmukaisella varmuudella.

Mikäli turvatoimistamme huolimatta tapahtuu sellainen tietoturvaloukkaus, jolla todennäköisesti on negatiivisia vaikutuksia yksityisyyteesi, tiedotamme tietoturvaloukkauksesta voimassa olevan tietosuojasääntelyn niin vaatiessa niin asiaan liittyviä rekisteröityjä kuin asianmukaisia viranomaisia heti, kun se on mahdollista.