Talotuntijan käyttöehdot

Päivitetty 15.9.2022

Luethan huolellisesti Taloustuntijan käyttöehdot ennen palvelun käyttämistä.

Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Talotuntija-verkkopalveluun (”Palvelu”), jonka omistaa Talotuntija Oy (”Palveluntarjoaja”).

Määritelmät:

Käyttäessäsi Palvelua hyväksyt kulloinkin voimassa olevat Palvelun Käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Käyttöehdot ovat Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus, joka määrittää Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet Palvelua käytettäessä. Palvelun käyttäminen edellyttää lisäksi, että olet lukenut Tietosuojaselosteen.

Mikäli et hyväksy tai ymmärrä näitä Käyttöehtoja, älä käytä Palvelua tai rekisteröidy Käyttäjäksi.

Saatamme muuttaa ja päivittää Käyttöehtoja, Tietosuojaselostetta ja Palvelun sisältöä. Pidätämme oikeuden tehdä edellä mainittuja muutoksia ja päivityksiä ilman Käyttäjiltä erikseen pyydettävää suostumusta. Tiedotamme merkittävistä muutoksista Palvelussa Käyttäjille. Käyttäjänä olet velvollinen noudattamaan näiden Käyttöehtojen lisäksi myös Palvelussa mahdollisesti ilmeneviä lisäehtoja.

Mikäli sinulla on kysyttävää Käyttöehtoihin, Tietosuojaselosteeseen tai Palveluun liittyen voit ottaa yhteyttä Palveluntarjoajaan.

Yhteystiedot

Nimi: Talotuntija Oy
Y-tunnus: 3205286-8
Postiosoite: c/o Wonderland, Konepajankuja 1, 00510 HELSINKI
Sähköpostiosoite: legal@talotuntija.fi

Yhteyshenkilö:
Taina Linnakylä
legal@talotuntija.fi

Palvelun tarkoitus ja käyttö

Palvelu on digitaalinen työväline kiinteistöjen kunnon seurantaan. Palvelu on suunnattu erityisesti kiinteistöjä hallinnoiville tahoille. Palvelun kautta isännöintitoimistot, isännöitsijät, taloyhtiöiden hallitukset, osakkaat sekä muut kiinteistöjen omistajat ja kiinteistöjen kunnossapidon kanssa työskentelevät voivat tarkkailla kiinteistöjen kuntoa rakennekohtaisesti. Palvelu visualisoi kiinteistön rakenteiden kunnon.

Palveluun syötetään alkutiedot, jonka jälkeen tietoja kiinteistöstä on mahdollista päivittää, joko Palveluntarjoajan tai Käyttäjän toimesta. Käyttäjän ei tule lisätä Palveluun tai muuten välittää Palveluntarjoajalle luottamukselliseksi katsottavaa tietoa tai muuta arkaluontoista tietoa.

Palvelu visualisoi kiinteistön rakenteiden kuntoa Palvelun syötettyjen tietojen perusteella ja suosittelee toimenpiteitä rakenteiden kunnossapitoon. Suositukset kunnossapidosta perustuvat esimerkiksi yleisesti saatavilla oleviin KH- ja ST-korteissa mainittuihin keskimääräisiin rakenteiden tai järjestelmien käyttöikiin, rakennusalan ammattilaisten tekemään arvioon, mahdollisiin kiinteistössä suoritettuihin kuntoarvioihin ja kuntotutkimuksiin, tai muuhun rakenteen/järjestelmän arvioituun käyttöikään. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa näiden suositusten oikeudellisuudesta eikä Käyttäjän niiden perusteella tekemistä mahdollisista toimenpiteistä. Palvelun tavoitteena on ainoastaan antaa Käyttäjälle arvioita kiinteistöjen kunnossapidon tueksi. Palvelun käyttäminen ei poista kiinteistöille tehtävän kuntokartoituksen ja/tai kuntotutkimusten tarvetta.

Palvelua käytetään itsenäisesti, eikä Palveluntarjoaja tarjoa Käyttäjälle henkilökohtaista neuvontaa Palvelun käyttöön, ellei näin ole erillisellä sopimuksella Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä sovittu. Palveluntarjoajan asiakastuen vastuu rajoittuu mahdollisten teknisten virheiden korjaamiseen.

Palvelu on tarkoitettu työvälineeksi ja tueksi ainoastaan Käyttäjän omaan tai Asiakkaan toimintaan liittyvään käyttöön. Palvelun käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaiset, eikä niitä saa luovuttaa, jakaa tai siirtää kenellekään. Käyttäjän on huolehdittava käyttäjätunnuksen asianmukaisesta suojaamisesta. Käyttäjä on vastuussa kaikesta Käyttäjätilillä tapahtuvasta Palvelun käytöstä sekä Käyttäjätilin käytön aiheuttamasta vahingosta. Mikäli epäilet käyttäjätunnuksesi joutuneen ulkopuolisen käsiin, vaihda välittömästi Käyttäjätilisi salasana. Sinun on ilmoitettava luvattomasta käytöstä tai sen epäilystä myös meille. Muistathan, ettet saa myöskään itse käyttää toisen henkilön Käyttäjätiliä.

Käyttäjänä vakuutat olevasi 18-vuotta täyttänyt yksityishenkilö.

Käyttäjätilin poistaminen ja tietojen varmuuskopiointi

Voit halutessasi poistaa Käyttäjätilisi Palvelun kautta. Päätettyäsi Käyttäjätilisi, Palveluntarjoaja poistaa Palvelusta Käyttäjädatasi voimassa olevan tietosuojalain mukaisesti.

Muistathan, ettei sinulla ole Palvelun kautta enää pääsyä mihinkään Käyttäjä- tai Kiinteistödataan sen jälkeen kuin olet poistanut Käyttäjätilisi. Mikäli haluat säilyttää itselläsi Palvelussa olevan Käyttäjä- tai Kiinteistödatan, kopioi ja tallenna tiedot omalle tietokoneellesi.

Varmuuskopiointia tehdään automaattisesti osana Palvelun ylläpitoa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Käyttäjä- tai Kiinteistödatan varmuuskopioinnista tai mahdollisesti kadonneista tiedoista.

Kielletty toiminta ja vastuu

Esimerkiksi seuraava toiminta on kiellettyä Palvelussa:

Pidätämme oikeuden, milloin tahansa, ilman ennakkoilmoitusta ja syytä antamatta, keskeyttää tai päättää Käyttäjän pääsy Palveluun tai sen osaan, jos havaitsemme tai epäilemme, että Käyttäjä käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen vastaisesti. Pidätämme myös oikeuden poistaa ilman ennakkoilmoitusta Käyttäjän lisäämiä tietoja ja materiaalia Palvelusta.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki välilliset ja välittömät vahingot, mukaan lukien muille kuin Palveluntarjoajalle eli ns. kolmansille osapuolille aiheutuvat vahingot, jotka aiheutuvat lain, näiden Käyttöehtojen tai hyvän tavan vastaisesta käytöstä. Jokainen Käyttäjä vastaa Palveluntarjoaa tai sen yhteistyökumppania tai niiden työntekijöitä tai toimihenkilöitä vastaan esitetyistä vaatimuksista ja mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat Käyttäjän toimista tai laiminlyönnistä.

Immateriaalioikeudet

Nämä Käyttöehdot antavat Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua ainoastaan Käyttöehtojen ollessa voimassa ja ainoastaan Käyttöehtojen ehtojen mukaisesti. Käyttäjälle ei myönnetä omistusoikeuksia Palveluun, Sisältöön tai sen osiin. Kaikki rekisteröidyt ja rekisteröimättömät immateriaalioikeudet ja muut oikeudet, mukaan lukien kaikki tekijänoikeudet, patentit ja omistusoikeudet Palveluun ja Sisältöön ovat Palveluntarjoajan omaisuutta.

Käyttäjä ei saa kopioida, tallentaa, toisintaa, muokata, levittää tai luovuttaa Palveluntarjoajan tekijänoikeuksien alaista Sisältöä, Palvelua tai sen osaa, jollei näissä Käyttöehdoissa ole sitä nimenomaisesti sallittu. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä Käyttäjälle näissä Käyttöehdoissa, pidätetään.

Käyttäjällä on oikeus hyödyntää Sisältöä Käyttöehtojen puitteissa. Käyttäjä saa tallentaa Palvelusta ladattavissa olevia tiedostoja (esim. PDF-raportit) ja Palvelussa tarjolla olevat tiedostomallit (esim. Excel-tiedostot) ja hyödyntää niitä omassa toiminnassaan myös sen jälkeen kuin Käyttäjä on lopettanut Palvelun käytön. Palvelussa olevaa muuta Palveluntarjoajan materiaalia, jota ei ole nimenomaisesti tarjottu ladattavaksi, ei saa tallentaa, kopioida tai muutoin hyödyntää kokonaisuudessaan tai osittain.

Käyttäjänä vakuutat, että sinulla on rajoitukseton oikeus tai lupa lisätä Palveluun syöttämäsi Käyttäjä- ja Kiinteistödata ilman maksuvelvollisuutta tai muita vastuita. Vakuutat lisäksi, ettei Käyttäjä- ja Kiinteistödatan lisääminen ja käyttö riko muiden osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia. Mikäli Palveluntarjoaja joutuu korvausvelvolliseksi Käyttäjän toimittamiin tietoihin tai materiaaliin liittyen, Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Palveluntarjoajalle aiheutuneet vahingot täysimääräisesti.

Käyttäjädata

Käyttäjänä myönnät Palveluntarjoajalle peruuttamattoman oikeuden korvauksetta käyttää, muunnella, kopioida, julkaista ja muutoin saattaa yleisön saataville kaikkea Käyttäjädataa sekä muuta Palveluntarjoajalle välittämääsi tietoa ja materiaalia (ml. käyttäjäpalautetta) kaupallisiin ja muihin tarkoituksiin. Käyttäjädatan julkaiseminen tai muutoin yleisön saataville saattaminen edellyttää, että Käyttäjädata on anonymisoitu eli että Käyttäjää ei voida tunnistaa sen perusteella. Palveluntarjoaja saattaa hyödyntää Käyttäjädataa tai muuta tietoa tai materiaalia esimerkiksi Palvelun uudistamisessa tai kehittämisessä, osana tilastodataa, Sisällöissä tai Palvelun markkinoinnissa, mutta kuitenkin niin ettei yksittäistä Käyttäjää voida tunnistaa. Edellä mainitut oikeudet säilyvät voimassa ilman aikarajaa myös sen jälkeen kuin Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus on päättynyt. Palveluntarjoajalle on myös oikeus edelleen luovuttaa ja alilisensoida tässä kappaleessa sille myönnetyt oikeudet kolmannelle osapuolelle.

Kiinteistödata

Käyttäjä ei siirrä omistusoikeutta Palveluun syöttettyyn Kiinteistödataan. Käyttäjä myöntää kuitenkin Palveluntarjoajalle peruuttamattoman oikeuden korvauksetta käyttää, muunnella, kopioida, julkaista ja muutoin saattaa yleisön saataville kaikkea Palveluun lisättyä Kiinteistödataa sekä muuta Palveluntarjoajalle välitettyä tietoa kaupallisiin ja muihin tarkoituksiin. Edellä mainitut oikeudet säilyvät voimassa ilman aikarajaa myös sen jälkeen kuin Käyttäjän tai Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välinen sopimus on päättynyt. Palveluntarjoajalle on myös oikeus edelleen luovuttaa ja alilisensoida tässä kappaleessa sille myönnetyt oikeudet kolmannelle osapuolelle.

Yksityisyydensuoja

Palveluntarjoajan Tietosuojaseloste sisältää yksityiskohdat siitä, kuinka Palveluntarjoaja käsittelee Käyttäjän henkilötietoja rekisterinpitäjänä. Käyttäjän tiedot tallennetaan Palveluntarjoajan ylläpitämään keskitettyyn rekisteriin.

Mikäli Käyttäjätilisi on yhdistetty Asiakastiliin, käsittelemme Palvelun käytön yhteydessä antamiasi henkilötietoja Asiakkaan puolesta ja lukuun henkilötietojen käsittelijänä ja pidätämme oikeuden toimittaa Asiakkaalle sen pyynnöstä näitä tietoja.

Mikäli Käyttäjän lisenssi on yhdistetty Asiakkaan kanssa tehtyyn Asiakassopimukseen, käsittelemme Palvelun käyttöön annettuja tietoja ensisijaisesti tässä sopimuksessa sovittujen ehtojen mukaan ja toissijaisesti Asiakassopimuksessa sovittujen ehtojen mukaan, ellei asiasta ole kirjallisesti toisin sovittu.

Vastuunrajoitus

Palvelun käyttö tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että Palvelu ja Palvelun Sisältö tarjotaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa ja poistaa Palvelun Sisältöä Palvelusta ilman ennakkoilmoitusta tai vastuita Käyttäjille. Palvelun Sisältöä päivitetään aika ajoin, mm. käyttäjäpalautteen perusteella.

Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Palveluntarjoaja tai sen yhteistyökumppanit eivät vastaa Palvelun käytön ja sen kautta saatavan tiedon tai neuvon perusteella Käyttäjän tekemistä päätöksistä tai niiden seurauksista. Päätös ja vastuu Palvelun käyttämisestä ja käyttämättä jättämisestä on yksinomaan Käyttäjällä. Palveluntarjoaja ei ole osapuoli Käyttäjän ja kolmansien osapuolien välisissä mahdollisissa sopimuksissa.

Käyttäjät vastaavat itse Palveluun lisäämistään tiedoista ja materiaalista ja siitä, että Käyttäjädata ei sisällä luottamukselliseksi katsottua tai henkilöiden terveydentilaa koskevaa tietoa.

Palveluntarjoaja ja sen yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin: virheellinen tieto, tietojen menetys, käytön menetys, sopimuksen menetys ja ansionmenetys), joka johtuu Palvelun tai Palvelun Sisällön käytöstä tai käyttämättömyydestä tai niihin luottamisesta, kykenemättömyydestä käyttää Palvelua tai mistä tahansa sisällöstä, materiaalista ja/tai tiedosta, jonka Käyttäjä on Palvelun kautta saanut. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, että Palvelu olisi käytössä mahdollisimman vähäisin huoltokatkoin ja häiriöttä. Palveluntarjoaja pyrkii myös korkealaatuisen Palvelun ylläpitämiseen. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan miltään osin takaa Palvelussa olevan tai Palvelun kautta saatavan tiedon tarkkuutta, täsmällisyyttä, virheettömyyttä, laadukkuutta, kattavuutta, sopivuutta tai luotettavuutta, eikä Palvelun keskeytyksetöntä, oikea-aikaista tai virheetöntä toimintaa. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevan tai Palvelua hyväksikäyttäen välitetyn sisällön tai Asiakas- tai Kiinteistödatan mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että et pääse Palveluun mistä tahansa syystä.

Palvelussa saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille Internet-sivustoille. Siirtymällä linkitetylle sivustolle hyväksyt, ettei sivusto ole Palveluntarjoaja hallinnassa tai valvonnassa ja ettei Palveluntarjoaja ole mahdollisuuksia vaikuttaa tällaisella sivustolla olevaan sisältöön.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin ja Palveluun sovelletaan Suomen lakia, pois lukien kansainvälistä lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan riidat lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Riidan ratkaisee yksi välimies.

Voimassaolo ja irtisanominen

Sopimuksesi Palveluntarjoajan kanssa on voimassa toistaiseksi. Mikäli päätät käyttäjätilisi, päättyy myös sopimuksesi Palveluntarjoajan kanssa.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Palvelun sisältöä, toimintaa sekä näitä Käyttöehtoja ja lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen, milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Palveluntarjoajalla on myös oikeus lopettaa tai keskeyttää Käyttäjän käyttöoikeus Palveluun. Ennen Palvelun mahdollista lopettamista asiasta ilmoitetaan Käyttäjälle.