EU-hanke: Digitaalisen Talotuntija-palvelun kaupallistaminen (EURA2021)

kansikuva

Commercialization of the digital Talotuntija service

Osallistumme innovatiiviseen EU-hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa Talotuntija Oy:n kilpailukykyä ja avata uusia kasvu- ja liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisen Talotuntija-palvelun kaupallistamisen kautta. Talotuntija on digitaalinen työkalu isännöintitoimistoille ja taloyhtiöiden hallituksille, joka visualisoi rakenteiden kunnon yksilöidysti helppolukuisina mittareina. Tämän visuaalisen ja ymmärrettävän tiedon avulla voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä taloyhtiön kunnossapidosta.

Hankkeen päätavoitteena on tehdä tarvittavat selvitykset Talotuntijan nopeaa kotimaan markkinoille jalkauttamista varten sekä valmistella kansainvälistä lanseerausta. Talotuntijan käyttöönotto edistää alueen kiinteistöjen kunnon seurantaa, vähentää korjausvajetta ja parantaa pitkällä tähtäimellä alueen infrastruktuuria - palvelumme vastaa selkeään markkinoiden tarpeeseen.

Kasvun myötä tavoitteena on suomalaisten asiantuntijoiden työllistäminen.

Suunnitelmana laajentaa ja lisätä energiatehokkuus toimintoja ohjelmaan

Osana hanketta valmistelemme myös isompaa EU-rahoitteista hanketta. EIC- rahoituksen avulla tavoitteemme on laajentaa Talotuntija kattamaan eurooppalaiset, kansalliset ja paikalliset rakennusstandardit. Tavoitteena on myös lisätä ohjelmaan mahdollisuus vertailla ja suunnitella energiatehokkaita ja oikein ajoitettuja remontteja ja muista toimenpiteitä.

Hankkeen julkinen tiivistelmä (EURA2021)

Talotuntija on mullistava digitaalinen työkalu isännöintitoimistoille ja taloyhtiöiden hallituksille, joka visualisoi talon rakenteiden kunnon helppolukuisina mittareina. Sen avulla voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kunnossapidosta, mikä parantaa taloyhtiöiden hallinnointia ja päätöksentekoa. Hankkeen tavoitteena on parantaa Talotuntija Oy:n kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia kaupallistamalla digitaalinen Talotuntija-palvelu. Tämä palvelu vastaa markkinoiden selkeään tarpeeseen, jolle ei vielä ole olemassa ratkaisua. Hanke mahdollistaa tehokkaan kaupallistamisen, nopean kasvun ja suomalaisten asiantuntijoiden työllistämisen, mikä lisää alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta.

Project's public summary in English (EURA2021)

Talotuntija is a groundbreaking digital tool for property managers and for all supervisory boards in the housing industry, offering visual and easily understandable data on building conditions through easy-to-read meters. This enables informed decision- making on maintenance and management, aiming to boost Talotuntija Oy's competitive edge and growth potential by commercializing the Talotuntija service. Addressing an unmet market need, the project positions the company for rapid commercialization and growth, aiming to employ Finnish professionals and enhance regional attractiveness and infrastructure.

Lisätiedot hankkeesta
Taina Linnakylä
taina@talotuntija.fi, 0443005679

sisältökuva